Mijn naam is Lydia Princen en ben in 1990 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Heerlen. Daarna heb ik de opleiding Spraak- en Taalpathologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen afgerond. Als enthousiaste, allround opgeleide logopedist heb ik gewerkt binnen een neurologische kliniek en vervolgens brede ervaring opgedaan binnen de vrijgevestigde praktijk.

Sinds september 2005 ben ik als zelfstandige logopediste werkzaam in mijn praktijk in het groene kruisgebouw in Roggel, gemeente Leudal. Inmiddels maak ik onderdeel uit van het Paramedisch Centrum Roggel. Sinds 2018 heb ik een dependance in Neer geopend. Deze is gevestigd bij Mondzorg Limburg.

Regelmatig volg ik na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici.

In het belang van de cliënten hecht ik veel waarde aan samenwerking met verwijzers, andere disciplines, instellingen, scholen en organisaties.